ADATVÉDELEM

Adatvédelmi szabályzat

1. A honlap használatára vonatkozó alapelvek

A honlap használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint az Európai Unió és Magyarország vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. Az oldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a anyagi felelősséget nem vállalunk. A honlapon található információk kizárólag csak tájékoztató jelleggel bírnak, az információk pontosságára, teljességére nem vállalunk garanciát.

2. Szerzői jog

A honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a birtokában vagyunk. Tiszteletben tartjuk a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használjuk mások szellemi termékeit és tudatosan nem sértjük meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.
Ön jogosult a www.kecskemetibirs.hu honlapját olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából. Kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül más felhatalmazás, jog nem engedélyezett a honlappal kapcsolatban.
Fenntartjuk magunknak a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartjuk, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzünk a honlapon.

3. Adatvédelem - a személyes adatok gyűjtése és használata

Tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a vonatkozó Európai Uniós és Magyarországi törvényeknek és rendelkezéseknek (lásd 4. pont). Személyes adatok alatt azon információkat értjük, amelyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit, például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján. Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk.
Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk.
Az adatvédelem speciális területei közé tartoznak a cookie-k (sütik). Ezek fájlok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön számítógépén, telefonján. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunkat tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapukon. Ez látogatóink kényelmét is szolgálja, hiszen gyorsabb és testreszabottabb szolgáltatást kap oldalunkon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállítása engedélyezi a cookie-kat. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön gépéről mint pl.: IP-cím (az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, operációs rendszerét. Ezen információk nem minősülnek személyes adatnak.
Minden megteszünk annak érdekében, hogy személyes információit biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. A tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. Ha egy felhasználó saját adatait a weboldalon található adatbekérő mezők valamelyikén megadta, akkor azt a weboldalon megfogalmazott célra történő felhasználáshoz való hozzájárulásnak és jóváhagyásnak tekintem.

4. Jogszabályi háttér

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (General Data Protection Regulation);

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (adatvédelmi törvény);

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Jogi és adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk.